Телефон за доставка +3598 777 64 888

Бананов сплит

5.90 лв.

270 гр.
Консумативите не са включени към цената.

Категория:

Описание

Банановият сплит, (на английски: Banana Split), е десерт на базата на сладолед и банан. Типичен за американската кухня. В класическата си форма се сервира в дълга чиния. В класическият си вариант, хубав банан се нарязва на половина по дължина, а между тях се вкарват топки ванилов, шоколадов и ягодов сладолед. Ананасов топинг (сироп) се нанася над ваниловият сладолед, шоколадов сироп над шоколадовия и ягодов над ягодовия. Гарнира се с натрошени ядки, нанесена сметана и череши мараскино.

Banana split is a dessert based on ice cream and banana. Typical of American cuisine. In its classical form, it is served in a long dish. In its classic version, a nice banana is cut half the length, and balls of vanilla, chocolate and strawberry ice cream are inserted between them. Pineapple topping (syrup) is applied over vanilla ice cream, chocolate syrup over chocolate and strawberry over strawberry. Garnish with crushed nuts, crushed cream and cherry maraschino.

Допълнителна информация

Тегло 270 g
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@pm-grill-pizza.plazmaxcomputers.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.